Navigácia

Partners

Piatok 27. 2. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 27.2.2015)
Nela Čajagiová (MŠ Stonožka)
Pozajtra (Nedeľa 1.3.2015)
Rozália Pavlatovská

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Jarné prázdniny

  Riad. ZŠ s MŠ Veľké Lovce oznamuje, že žiaci majú v dňoch 2.3.2015  - 6.3.2015 (pondelok - piatok) jarné prázdniny. Vyučovanie sa začne  09.03.2015 (pondelok).

 • Zápis detí do materskej školy

   

   

  Oznamujeme rodičom,

  že zápis deti do materskej školy na školský rok 2015/2016 sa uskutoční v dňoch 10.3. – 11.3. 2015 v čase od 14.00 hod. – do 16.30 hod. v priestoroch materskej školy.

  Pri zápise je potrebný rodný list dieťaťa.


   
 • PLES ZRPŠ

       ZRPŠ pri ZŠsMŠ Veľké Lovce

  Vás pozýva na

   

  FAŠIANGOVÚ RODIČOVSKÚ ZÁBAVU

 • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

  Zápis detí do prvého ročníka tunajšej školy sa uskutoční :

   v utorok 3. februára 2015 od 14.00 h do 17.00 h

  v stredu 4. februára 2015 od 14.00 h do 16.00 h

  v budove ZŠ

  Podľa zákona č.245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods.1, 2, 4, 5 sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2015 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Veľké Lovce
  941 42 Veľké Lovce 59
 • +421 x 035/6589 154

Fotogaléria